PROJEKT JE FINANČNĚ PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALITY

 

!!! SBORNÍK !!!

Sborník z projektu, obsahující policy papery a další podkladové materiály, si můžete v elektronické podobě stáhnout zde. Pokud byste měli zájem o zaslání papírové verze sborníku, napište si o něj spolu s uvedením své poštovní adresy na pctr@vsci.cz.

 

Článek o závěrečném semináři v Hospodářských novinách

14. října 2010 vyšel v Hospodářských novinách článek Daniela Anýže o aktuální situaci NATO a o právě probíhajícím aliančním ministerském zasedání. Článek také obsahuje informace o závěrečném semináři projektu. Článek si můžete přečíst zde.

  

Článek o závěrečném semináři na serveru idnes.cz

4. října 2010 vyšel na serveru www.idnes.cz článek podrobně shrnující průběh projektu, jeho výsledky a závěrečný seminář. Autor textu Petr Zlatohlávek se projektu sám účastnil jako zástupce sdružení Jagello 2000. Článek si můžete přečíst zde.

 

Závěrečný seminář

29. září 2010 se na vysoké škole CEVRO Institut uskutečnil závěrečný seminář za účasti zástupců cílových skupin projektu (poslanci a senátoři a jejich poradci a asistenti, členové odborných komisí politických stran, pracovníci MZV a MO, zástupci médií, zástupci české bezpečnostní komunity), na kterém byly prezentovány policy papery a diskutovány jejich závěry a doporučení. Na semináři vystoupili také zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR (Jiří Schneider, Ivan Počuch) a Ministerstva obrany ČR (Michael Hrbata a Libor Boleslav) s informacemi o aktuálním stavu přípravy nové strategické koncepce a o české pozici v rámci tohoto procesu. Semináře se zúčastnila řada českých expertů na zahraniční a bezpečností politiku, včetně dvou bývalých ministrů (Luboš Dobrovský, Jan Kohout). Program semináře a pozvánka jsou zde:

Strategicka koncepce - program seminare.pdf (56,2 kB)

 

Publikace sborníku obsahujícího policy papery

24. září 2010 vyšel sborník obsahující čtyři policy papery (finální výstupy projektu) a další podkladové materiály (informace o projektu, executive summary a komentovanou bibliografii shrnující dosavadní mezinárodní debatu o nové strategické koncepci). Sborník si můžete v elektronické podobě stáhnout zde. Pokud byste měli zájem o zaslání papírové verze sborníku, napište si o něj spolu s uvedením své poštovní adresy na pctr@vsci.cz.

  

Článek o projektu a jeho dosavadním průběhu na portálu NATOAKTUAL

9. srpna 2010 publikoval Jan Jireš (CEVRO Institut) na portálu NATOAKTUAL článek shrnující dosavadní průběh přípravy nové strategické koncepce NATO a českou debatu k tomuto tématu. Věnoval se také představení projektu a jeho průběžným výsledkům. Článek s názvem „Příprava nové strategické koncepce po poločase a česká debata“ si můžete přečíst zde.

 

Článek o české zahraniční politice a její tvorbě v Právu

14. června 2010 publikoval Miloš Balabán (SBP CESES FSV UK) v deníku Právo článek věnovaný tvorbě české zahraniční a bezpečnostní politiky a nutnosti zkvalitnit českou zahraničněpolitickou diskusi. Článek s názvem "Chtělo by to ,Bezděkovu' komisi i k zahraniční politice" si můžete přečíst zde.

  

Zpracovávání policy paperů

V průběhu července až září 2010 probíhaly práce na finálních výstupech projektu - čtyřech policy paperech obsahujících doporučení pro NATO a Českou republiku v souvislost s přijímáním nové strategické koncepce. Policy papery spolu s dalšími podkladovými materiály budou publikovány ve sborníku.

 

Článek o nové strategické koncepci v LN

4. června 2010 publikoval Jan Jireš (CEVRO Institut) v Lidových novinách článek o české zahraniční politice a nové strategické koncepci NATO. Můžete si ho přečíst zde

 

Článek o nové strategické koncepci v HN

21. května 2010 publikoval Jan Havránek (PSSI) v Hosporářských novinách článek o procesu přípravy nové strategické koncepce NATO a právě zveřejněné závěrečné zprávě skupiny expertů. Článek si můžete přečíst zde.

 

Závěrečná zpráva skupiny expertů zveřejněna

17. května 2010 byla zveřejněna zpráva skupiny expertů pod vedením Madeleine Albrightové k nové strategické koncepci NATO. V řadě oblastí (například v souvislosti s jadernými zbraněmi) má zpráva umírněný, konzervativní charakter. Zpráva se pokouší dostat do souladu angažmá NATO v managementu širší (globální) bezpečnosti s očekáváními nových členských zemí ohledně věrohodnosti tradičních obranných garancí podle článku 5 Washingtonské smlouvy. O této ambici svědčí již samotný název zprávy (NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement). Celkově je však zpráva možná až příliš vágní - než aby říkala, co přesně má být obsahem nové strategické koncepce, spíše jen identifikuje problémy a otázky, které považuje pro přípravu koncepce za podstatné. Dokument je k dispozici zde.

 

Druhý workshop věnovaný nástrojům a schopnostem NATO

10. května 2010 se na půdě vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil druhý (a závěrečný) z workshopů v rámci projektu. Workshop s názvem "Nástroje a schopnosti NATO" se ve svém prvním panelu zaměřil na problematiku nástrojů a schopností NATO a na to, jakým způsobem by měly být vymezeny v nové strategické koncepci. Druhý panel se věnoval postavení NATO v evropské bezpečnostní architektuře a žádoucí podobě vztahům mezi NATO a EU. V obou panelech se účastníci workshopu samozřejmě zvláště soustředili na identifikaci českých zájemů a priorit v daných oblastech. Bližší informace k workshopu a jeho účastníkům najdete v příslušné sekci.

 

Projekt se rozrostl o další účastnickou organizaci

V dubnu 2010 se k dosavadním šesti účastnických organizacím přidala sedmá - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně.

 

Získána finanční podpora MZV ČR

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut, koordinátor projektu, uspělo se svou žádostí u Ministerstva zahraničních věcí ČR o finanční podporu projektu. Výsledky výběrového řízení na poskytnutí grantů MZV můžete vidět zde.

 

První workshop zaměřený na identifikaci bezpečnostních hrozeb a výzev

15. března 2010 se na půdě vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil první z workshopů v rámci projektu. Workshop s názvem "Bezpečnostní rizika a hrozby" se ve svém prvním panelu věnoval současnému bezpečnostnímu prostředí v Evropě a identifikaci bezpečnostních hrozeb a výzev České republice, NATO a EU. Druhý panel byl věnován externím aktérům ovlivňujícím bezpečnost ČR a Evropy - Rusku, Číně, Ukrajině dalším. Cílem workshopu bylo diskutovat povahu našeho současného bezpečnostního prostředí, ze které musí vycházet i nová strategická koncepce NATO a české priority s ní spojené. Bližší informace k workshopu a jeho účastníkům najdete v příslušné sekci.

 

Úvodní organizační schůzka účastnických organizací

14. ledna 2010 proběhla na půdě vysoké školy CEVRO Institut úvodní organizační schůzka zástupců organizací, které jsou do projektu zapojeny. Zúčastnili se jí Miloš Balabán (SBP CESES FSV), Jan Jireš (PCTR CEVRO Institut), Petr Zlatohlávek (Jagello 2000), Jiří Schneider a Jan Havránek (PSSI), Tomáš Weiss (EUROPEUM) a Michal Thim a Tomáš Šindelář (AMO).

 


Kontakt

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

tel: 221 506 737