Workshopy

V rámci projektu proběhly dva workshopy, jejich účastníci diskutovat relevantní témata týkající se nové strategické koncepce, respektive zájmů České republiky souvisejících s přípravou tohoto dokumentu. Cílem workshopů bylo poskytnout materiál využitelný pro zpracovávání závěrečných policy paperů.

Kromě přímých účastníků projektu se workshopů zúčastnili i další vybraní zástupci české bezepčnostní komunity.

První workshop proběhl 15.3. 2010 a zabýval se bezpečnostními hrozbami a riziky, které by Aliance při přípravě nové strategické koncepce měla brát v úvahu. Druhý workshop se uskutečnil 10.5. 2010 a věnoval se nástrojům a schopnostem NATO, které by v nové strategické koncepci měly být obsaženy, a vztahům mezi NATO a EU.
 

Z workshopů byly následně pořízeny zápisy, shrnující hlavní myšlenky a návrhy, které na nich zazněly. Slouží autorům policy paperů jako jeden z podkladů pro jejich zpracování.

 

 Témata jednotlivých policy paperů jsou tato:

  1. Současné bezpečnostní prostředí: bezpečnostní hrozby a výzvy NATO, EU a ČR
  2. Aktéři současného bezpečnostního prostředí a jejich význam pro novou strategickou koncepci (Rusko, Ukrajina, Čína, OSN, OBSE)
  3. Nástroje a schopnosti NATO a jejich vymezení ve strategické koncepci
  4. NATO v evropské bezpečnostní architektuře a vztahy s EU a dalšími institucemi

 Garanty jednotlivých policy paperů jsou pracovníci následujících účastnických organizací:

  1. PSSI

  2. PCTR CEVRO

  3. SBP CESES

  4. AMO


 

Workshop I, 15. března 2010

Program: Strategicka koncepce NATO - workshop 150310.pdf (83,9 kB)

Účastníci: Strategicka koncepce NATO - workshop 150310 - ucastnici.pdf (258 kB)

 

Workshop II, 10. května 2010

Program: Strategicka koncepce NATO - workshop 100510.pdf (676,8 kB)

Účastníci: Strategicka koncepce NATO - workshop 100510 - ucastnici.pdf (61,3 kB)

 

Shrnutí vybraných témat, řešení a návrhů, které zazněly na workshopech, si můžete přečíst zde.


Kontakt

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

tel: 221 506 737