Podklady

Zde najdete studie, články a analýzy, které se věnují přípravě nové strategické koncepce NATO. Informace, názory a doporučení obsažené v těchto materiálech jsou využitelné i pro českou diskusi o nové strategické koncepci a roli České republiky v Severoatlantické alianci.

 

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

 

The North Atlantic Treaty

Dokument k dispozicic zde.

 

An Alliance for the 21st Century, Washington Summit Communiqué issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington, D.C. on 24th April 1999

Dokument k dispozici zde.

 

The Alliance's Strategic Concept, Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. (1999)

Dokument k dispozici zde.

 

Comprehensive Political Guidance Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 2006 (Riga)

Dokument je k dispozici zde

 

A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy (2003)

Dokument k dispozici zde.

 

Bezpečnostní strategie České republiky (2003)

Dokument k dispozici zde.

 

 

STUDIE, ANALÝZY, ČLÁNKY A POLICY PAPERY

  

NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement

Text k dispozici zde.

 

Alliance Reborn: An Atlantic Compact for the 21st Century, The Washington NATO Project, February 2009

Text k dispozici zde

 

Závery z Transatlantického strategického fóra, Slovenská atlantická komísia, november 2009

Text k dispozici zde

 

NATO Strategic Concept: Response to Our Concerns?, Conference Summary, Praha, leden 2010

Text k dispozici zde.

 

Tomas Valasek, Daniel Korski: Closer NATO-EU Ties: Ideas for the Strategic Concept

Text k dispozici zde.

 

Tomas Valasek: NATO, Russia and European Security

Text k dispozici zde.

 

M.J. Williams: NATO's Balancing Act

Text k dispozici zde.

 

Klaus Wittmann: Towards a New Strategic Concept for NATO

Text k dispozici zde.

 

Shoulder to Shoulder: Forging a Strategic U.S.-EU Partnership

Text je k dispozici zde.

 

Natoaktual: soubor článků a analýz k nové strategické koncepci NATO

Text k dispozici zde.

 

Ronald Asmus, Stefan Czmur, Chris Donnelly, Aivis Ronis, Tomas Valasek and Klaus Wittmann: NATO, New Allies and Reassurance

Text k dispozici zde.

 

Charles Grant: Is Europe Doomed to Fail as a Power?

Text k dispozici zde.

 

Phillip R. Cuccia: The Implications of a Changing NATO

Text k dispozici zde.

 

Beata Gorka-Winter, Marek Madej:  NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview

Text k dispozici zde.

 

NATO's New Strategic Concept, The Hague, Advisory Council on International Affairs

Text k dispozici zde.

 

Security in an Uncertain World : A Canadian Perspective on NATO's New Strategic Concept = La securite dans un monde d'incertitude : un point de vue canadien sur le nouveau concept strategique de l'OTAN

Text k dispozici zde.

 

The Assembly’s Contribution to the New Strategic Concept of the Alliance, NATO Parliamentary Assembly

Text k dispozici zde.

 

Rick Rozoff: 21st Century Strategy: Militarized Europe, Globalized NATO

Text k dispozici zde. 

 

Christopher R.Chivvis: Recasting NATO's Strategic Concept: Possible Directions for the United States

Text k dispozici zde.

 

Stefanie Babst: Startschuss für die Diskussion über das neue Strategische Konzept. Ein Bericht über die Konferenz „NATO’s New Strategic Concept: Launching the Process“

Text k dispozici zde.


Kontakt

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky

tel: 221 506 737